line decor
ಮುಖಪುಟ     ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ             ಲಾಗಿನ್       English Version   April 25, 2024 
line decor

ವರದಿಗಳು

  ದಿನಾಂಕ 
                                                   


 
 
 
 
 
 
 
 line decor
 Version 1.0(Rel.0105)
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು Label
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು